Bölümlerimiz

Bilişim Teknolojileri Alanı

Okulumuz Anadolu Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri Alanı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan biri. Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve uygulamaktadır. Bilişim sektörü firmaları, hizmetleriyle ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri Alanı altında aşağıdaki dallarda eğitim verilmektedir.

 • Bilgisayar Teknik Servisi Dalı
 • Veritabanı Programcılığı Dalı
 • Web Programcılığı Dalı
 • Ağ İşletmenliği Dalı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI

Motorlu taşıtlar sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle motorlu taşıtlar sektörü, stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte motorlu taşıtlar sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.
 
Motorlu taşıtlar sektörüyle bağlantılı ana sanayindeki bir kişinin, yan sanayide beş kişiye istihdam oluşturduğu belirtilmektedir. Ayrıca, akaryakıt istasyonları, motorlu taşıtlar sektörüne yönelik reklâm ve sigorta hizmetleri, oto kiralama şirketleri, kara yolu ve deniz taşımacılığı, inşaat ve tarım hizmetleri, otopark hizmetleri, yedek parça, satış ve satış sonrası hizmetler gibi sektörle ilişkili iş kolları düşünüldüğünde geniş çaplı dolaylı bir istihdam yaratıldığı da bir gerçektir. 
 
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretim programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir eğitim anlayışı getirmektedir.

 Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;

 1. Otomotiv Elektromekanik,
 2. Otomotiv Gövde,
 3. Otomotiv Boya,
 4. İş Makineleri,
 5. Tarım Makineleri

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı

sisat teknolojisi ve iklimlendirme; ülkemizde ve dünyada hızla yayılan, teknoloji olarak sürekli gelişen ve yeniliklere açık bir alandır. Bu nedenle bu alan, hem ticari hem de stratejik bir endüstri olarak ülkelerin ilgisini çekmektedir. Bunun yanında, ülkeler tarafından çevre ve doğayı korumak ve mevcut kaynakların kullanımı adına da ciddi hassasiyetlerin gösterildiği ve özel planlamaların yapıldığı bir alandır. Günümüz çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarının kullanımını ön plana çıkartmıştır. Bu bağlamda özellikle çevre dostu bir yakıt olan doğal gaz kullanımı ve ısı pompası uygulamaları çevreye duyarlılık adına ilk ve önemli adımlardır. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı; insan hayatı için yaşamsal önem taşıyan suyun şartlandırılmasını ve tüketimini, gıda ve ilaç vb. maddelerin soğukta muhafazasını ve yaşam için sağlıklı, konforlu ortam şartlarının oluşturulmasını amaç edinmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere mesleğimiz çok geniş bir istihdam alanına hitap etmektedir. Günümüzde konfor şartlarının oluşturulmasında standart donanım haline gelmiş ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazların üretiminden tutunda, servis hizmetleri ile büyük hacimli binalara iklimlendirme tesislerinin kurulması ve işletilmesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının önemli işkollarındadır. Özellikle toplu yaşamın sürdüğü kentlerde insanların ihtiyaç duydukları besin maddelerini standartlara uygun olarak sağlamak önemli bir sorundur ve bu sorun, besin maddelerini düşük sıcaklıkta işlemek ve saklamakla çözülebilir. İşte bu noktada frigorifik taşımacılıkta kullanılan araçlardan evlerde kullandığımız buzdolaplarına kadar birçok soğutucu imalatı ile servis, bakım işleri de meslek alanımız içinde yer almaktadır. Deprem kuşağında olan ülkemizde yanlış yapılan sıhhi tesisat sisteminin binaya getirdiği ekstra yükün yapının mukavemetini ve statiğini bozduğu bilinen bir gerçektir. Bu alanda teknolojinin gereklerine uygun bilgi ve becerisi yüksek kaliteli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Çerçeve Öğretim Programında;

1. Isıtma Sıhhi Tesisat,
2. Doğalgaz İç Tesisatı,
3. Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis),
4. Klima Sistemleri, dalları yer almaktadır.

Metal Teknolojisi Alanı

Metal teknolojisi alanı, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özelliğinden dolayı ülkeler metal teknolojisi alanının geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar.Metal teknolojisi; metal ve metal alaşımlarının sıcak ve soğuk olarak şekillendirildiği, çeşitli metallere ısıl işlemlerin uygulandığı, metallere değişik konumlarda kaynak, perçin ve civata ile birleştirmelerin yapıldığı, metal mobilya ve doğrama, metal süsleme ve çelik konstrüksiyon işlerinin yapıldığı bir alandır.Binaların pencere ve kapıları, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinin metal kısımları, mutfak eşyaları, otomotiv ve uçak sanayi, demir-çelik endüstrisi, demiryolu ve köprü yapımı, eğlence araçları vb. işler metal teknolojisinin çalışma ve uygulama alanlarındandır. Bu alanda yapılan işlerin gelecekte de insanlar tarafından sıklıkla kullanacağı düşünülürse, mesleğin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 • Kaynakçılık
 • Isıl İşlemciliği
 • Çelik Yapılandırmacılığı
 • Metal Doğramacılığı

İnşaat Teknolojisi Alanı

Günümüzde Tek Katlı Yapılardan Gökdelenlere Kadar Bina Yapıları; Barajlardan Otoyollara, Fabrikalardan Asma Köprülere Kadar Değişik Amaçlara Hizmet Eden Yapılar Modern Yapı Teknolojisi Kullanılarak İnşa Edilmektedir. Ülkemizde Ekonominin Sanayiye Dönmesi İle Birlikte Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik Değişimler, Fabrikalarda Çalışanların Sayısının Artmasına, Şehirleşme Ve Göçün Hızlanmasına Neden Olmuştur. Bu Durum İnşaat Sektöründe Konut Yapımcılığını Hızlandırmış, Bu Alanda Sektöre Önemli Bir Boyut Kazandırmıştır. İnşaat Sektörü İle İlgili Olan Bu Alanda Yer Alan Meslek Dalları:

Yapı Yüzey Kaplamacılığı:

Sıvacılık, Döşeme Kaplamacılığı Ve Sıva, Seramik, Mermer Çizimi Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar Sıvacılık, Seramik Ve Mermer Kaplamacılığı Konusunda Yeterliği Olan Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Harıta Ve Kadastroculuk:

Harita Ve Kadastroculuk İle İlgili Arazi Ölçümleri Ve Harita Çizimi Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar Harita Mühendisi Veya Teknikerinin Denetiminde, Yeryüzünün Tümünü Veya Belirli Bir Kısmının Coğrafî Yapısını, İmar, İskân, Bayındırlık Durumunu Dikkate Alarak Belirli Bir Oran Dâhilinde Ölçekli Kâğıt Üzerine Özel İşaretler Kullanarak Çizen Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Mımarı Yapı Teknık Ressamlığı:

Mimari Yapı Teknik Ressamlığında Proje Çizimi, Röleve Ve Maket Yapma Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar İnşaat Teknolojisi Alanında Mimarî Proje Çizimi, Röleve Ve Maket Yapma Konusunda Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Statık Yapı Teknık Ressamlığı:

Statik Yapı Teknik Ressamlığında Proje Çizimi Konusunda Yeterliliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Dal Programıdır. Bu Eğitimi Alanlar İnşaat Teknolojisi Alanında Statik Proje Çizimi Konusunda Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Yapı Laboratuarı:

Yapı Laboratuvar Teknisyenliği, Yapının İnşası Sürecinde İnşaata Ait Agrega, Çimento, Beton Ve Zemin Deneylerinin Yapılması Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar Yapının İnşası Sürecinde İnşaata Ait Agrega, Çimento, Beton Ve Zemin Deneylerini Yapan Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacılık:

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacılığı, Yapılara Ait Doğrama, Kaplama Ve Çizim İşlerini Yapma Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar Yapılara Ait Doğrama, Kaplama Ve Çizim İşlerini Yapma Konusunda Yetkinliği Olan Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Pvc Doğrama İmalat Ve Montajcılığı:

Plastik Doğrama İmalât Ve Montajcılığı; PVC Doğramaların Çizim, İmalat Ve Montajı İle İlgili İşlemlerin Yapılması Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar PVC Doğramaların Çizim, İmalât Ve Montajı İle İlgili İşlemlerini Yapan Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Betonarme Demır, Kalıp Ve Çatıcılık:

Betonarme Demir, Kalıp Ve Çatıcılık, Betonarme Kalıp, Ahşap Çatı Ve Çizim Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar Beton Dökmek İçin Ahşap, Plastik Veya Metalden Kalıplar Hazırlayan, Kalıpları İnşaat Alanında Projeye Uygun Yerlere Yerleştirerek Betonu Kalıba Döken Ve Çatı Uygulamalarını Yapan Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Yapı Dekorasyonculuğu:

Yapıda Boya, Alçı Dekorasyon Ve Kartonpiyercilik Ve Renk Tasarımı, Alçı Dekorasyon Çizimi Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Dal Programıdır. Bu Eğitimi Alanlar Yapıda Boya, Alçı Dekorasyon Ve Kartonpiyercilik Ve Renk Tasarımı, Alçı Dekorasyon Çizimi Konusunda Bilgi Ve Beceriye Sahip Olan Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Yapı Yalıtımcılığı:

Yapıda Yalıtım Ve Yalıtım Detay Çizimleri Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar Yapının Ekonomik Ömrünün Uzatılması, Tasarruf Sağlanması Ve Yaşam Konforunun Artırılması Amacına Yönelik Olarak Isı, Su, Ses Ve Yangın Yalıtımı Uygulamalarına İlişkin İşlemleri Yapma Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Duvarcılık:

Yapıda Duvarcılık Ve Duvar Çizimleri Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar Bir Binanın Duvar, Bölme, Kemer, Şömine, Baca Vb. Bölümlerini Tuğla, Briket, Taş Vb. Malzemelerle Örerek Yapan Ve Onaran Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Restorasyon:

Restorasyon, Ahşap-Kâgir Restorasyonu Röleve Yapma Ve Proje Çizimleri Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Dalıdır. Tarihi Anıt Kavramı Yalnız Büyük Sanat Eserlerinin Değil Ayrıca Zamanla Kültürel Anıtların Korunması Ve Onarımı Anlam Kazanmış Daha Basit Eserleri De Kapsadığından Bunların Onarılmasında Amaç Onların Bir Sonraki Nesillere Aktarılmasıdır. Bu Eğitimi Alanlar Bu İşlemleri Yapma Bilgi Ve Becerisine Sahip Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

İç Mekân Teknık Ressamlığı:

İç Mekân Teknik Ressamlığında İç Mekân Proje Çizimi Ve Röleve Yapma Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Dal Programıdır. Bu Eğitimi Alanlar Mekân Düzenlemeleri (Tefriş) İle İlgili Tasarımı Ve Çizim İşlerini Yapma Konusunda Yetkinliği Olan Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

Çelık Yapı Teknık Ressamlığı:

Çelik Yapı Teknik Ressamlığında Çelik Yapı Proje Çizimi, Röleve Yapma Konusunda Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Eğitim Ve Öğretim Verilen Daldır. Bu Eğitimi Alanlar Gelişen Teknoloji Ve Büyük Binalara İhtiyaç Duyulması İle Bu Yapıların Çelik Projelerini Çizme Ve Uygulama Konusunda Nitelikli Kişiler Olarak Mezun Olurlar.

İnşaat Teknolojisi Alanından Mezun Olan Öğrenciler, Seçtikleri Dal/Meslekte Kazandıkları Yeterlikler Doğrultusunda;

Devlet Demir Yolları,

Devlet Su İşleri,

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları,

Belediyeler,

İller Bankası,

Bayındırlık Hizmetleri,

Havayolları,

Petrol Araştırmaları,

Tapu Kadastro,

Mimarlık Büroları,

İnşaat Mühendisliği Büroları,

Harita Mühendisliği Büroları,

PVC İmalat Ve Montaj Sektörü,

Ahşap Doğrama Ve Kaplamcılık Atölyeleri,

Beton Santralleri,

İnşaat Laboratuvarları ,

Yapımcı İnşaat Firmaları Vb. Yerlerde Çalışabilirler.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı

Televizyondan bilgisayara, telefondan elektrik süpürgesine günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları haline gelmiş birçok eşya elektrik-elektronik alanında yer alan ürünlerdir. Elektrik-elektronik alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren temel sanayi durumundadır.Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı üretim, ihracat ve istihdamıyla ülke ekonomisine yaptığı birinci derece katkının yanında diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alanındaki teknoloji değişimi ve kalite artışı elektrik-elektronik ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda da kalitenin artmasına olumlu etkide bulunmaktadır.Günümüzde, elektrik-elektronik alanındaki ürünler ve kullanılan teknoloji hızla değişmektedir. Dolayısıyla bu alan sürekli gelişen, dinamik bir yapıya sahiptir. Alanın bu özellikleri Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarının ve nitelikli personel istihdamının önemini artırmaktadır.Elektrik-elektronik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için kamu kurumları ve özel kuruluşların iş birliği yapması son derece önemlidir. Teknik elemandan mühendise kadar her kademede görev yapacak elemanın eğitilmesi hedeflenmeli, ortak projeler yapılmalıdır.

Hızla gelişen bu alanda mevcut teknik elemanların ve mühendislerin güncel gelişmelerden haberdar olmaları için de sürekli eğitim imkânları sunulmalı, bunun için kaynak ayrılmalıdır.Türkiye’deki elektrik-elektronik sektörü hazır olarak gelen parçaların montajıyla başlamıştır. Zaman içinde gelişen ve özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hızlı bir şekilde büyüyen sektör, 2002 yılında büyük bir ihracat gelirine ulaşmıştır. Günümüzde, özellikle Marmara ile Ege bölgesine yayılan bu sektörde genellikle orta ve büyük ölçekli firmalar faaliyet göstermektedir. Elektrik-elektronik alanı Türkiye’de teknik ve yapısal açıdan altı alt sektörden oluşmaktadır. Bu alt sektörler ve içerdikleri alanlar şunlardır:

 • Bilişim,
 • Tüketim cihazları,
 • Telekomünikasyon,
 • Profesyonel endüstri cihazları,
 • Askerî elektronik cihazlar


www.000webhost.com